REFERENCIA: Čerpanie vysokoviskóznej čokoládovej pasty

REFERENCIA: Čerpanie vysokoviskóznej čokoládovej pasty 26.02.2021

IMEX PUMPY navrhlo a dodalo čerpadlo s rotačnými piestami a vyhrievacím plášťom od výrobcu Pomac. Ide o potravinárske zariadenie s certifikátom EHEDG. Model Pomac PLP 4-4 s rotačnými piestami sme upravili špeciálne podľa požiadaviek zákazníka. Čerpané médium je čokoládová pasta s vysokou viskozitou až okolo 7000 cP a práve pre túto skutočnosť sme museli navrhnúť pripojovaciu prírubu sania čerpadla dimenzie DN300. Médium z mixéra smeruje priamo krátkym potrubím na prírubu. Je potrebné, aby bolo čerpadlo dostatočne zahltené médiom aj vzhľadom ku jeho potrebe vysokého prietoku, ktorý dosahuje až 25 ton/hod pri tlaku 5 barov.

Konštrukcia základovej dosky bola špeciálne prispôsobená pre ľahšiu manipuláciu s paletovým vozíkom. Kvôli stabilite sme skonštruovali robustný rám s nastavovacími nožičkami. Aplikácia si vyžadovala neštandardne vysoké umiestnenie čerpadla oproti bežným základovým doskám, preto sme zvolili takéto nasadenie čerpadla na kovový rám. Toto robustné zariadenie so svojou celkovou váhou presahuje viac ako 500kg. Samozrejmosťou pre nás bolo tiež zosúosenie hriadele laserovým prístrojom.

Aplikácia:      Čerpanie vysokoviskóznej čokoládovej pasty

Priemysel:      Potravinárstvo

Model:           Pomac PLP 4-4

Viskozita:      7000 cP

Prietok:          25 ton/hod

Tlak:              5 barov