O nás

Naša spoločnosť sa špecializuje na obchod, servis a služby v oblasti čerpacej, tlakovej a vákuovej techniky.

 

Zamestnávame odborných pracovníkov s vysokým štandardom vedomostí a zručností v nasadzovaní ponúkaných výrobkov a v adaptácii týchto výrobkov v podmienkach zákazníka.

 

Špecializujeme sa hlavne na predaj objemových, odstredivých a dávkovacích čerpadiel pre priemyselné použitie. Zameriavame sa na priemyselné aplikácie a dodávku technologických častí alebo celkov.

 

V oblasti vákuovej techniky je to predaj produktov firmy ROBUSCHI ako sú vývevy, dúchadlá a vákuové stanice. V oblasti tlakovej techniky je to predaj produktov firmy KAESER - kompresorové zariadenia a vybavenie kompresorových staníc.

 

Vo všetkých spomenutých oblastiach je samozrejmosťou tiež príslušenstvo (fittingy, armatúry, tesnenia...), zabezpečovanie doplnkového sortimentu k zariadeniam na úpravu tlakového a vákuového vzduchu v prípade výrobkov firiem BUSCH a KAESER a aj náhradné diely na predajný sortiment.

 

Ďalej zabezpečujeme záručný a pozáručný servis ponúkaného sortimentu a tiež údržby a opravy existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových. Vykonávame prezentácie v renomovaných firmách, demonštrujeme svoju ponuku projekciou a fundovaným výkladom. Referencie na zákazníkov robia dobré meno našej spoločnosti a svedčia o úspešnosti v predaji rovnako ako vysoká kvalita tovarov a služieb v uvedenej oblasti. O kvalite nami ponúkaných výrobkov a služieb svedčí aj certifikát systému manažérstva kvality podľa aktuálnej normy STN EN ISO 9001:2016.

1