Prihlásiť sa

Meranie súosovosti rotačných strojov - Fixturlaser EVO

31. 05. 2018

Vážení obchodní partneri,

neustále na sebe pracujeme a zdokonaľujeme naše služby. Vyhľadávame nové možnosti, aby sme Vám vždy mali čo ponúknuť a boli vždy o krok vpred.

Prinášame Vám novú službu meranie súosovosti strojov laserovým meracím prístrojom Fixturlaser EVO. Výhodou merania je jednoduchosť, užívateľská prívetivosť a inovácia. Výstupom je certifikát merania súosovosti, ktorý je dokladom o správnom zostavení Vášho stroja.

Nastavenie súosovosti hriadeľov je nevyhnutnou súčasťou údržby rotačných strojov. Pravidelnou kontrolou a nastavením súosovosti predídete nežiadúcim javom, ktoré časom vedú k poškodeniu stroja. Vo všeobecnosti sa jedná o 5 najčastejšie sa vyskytujúcich javov:

  • zvýšené opotrebenie a následné zlyhanie tesnenia má za následok vytekanie tekutiny, ktorá môže poškodiť a následne znehodnotiť aj ďalšie časti stroja,

  • zvýšené opotrebenie ložísk má za následok vyššie náklady na ich výmenu, príp. výmenu ďalších poškodených častí stroja a zároveň predlžuje prestoje,

  • vyššia spotreba energie. Stroje s nesúosými hriadeľmi sú menej efektívne, čo má za následok plytvanie energiou,

  • nadmerné vibrácie znižujú spoľahlivosť stroja,

  • vývin nadmerného tepla má negatívny vplyv na mazanie stroja, čo predstavuje možné bezpečnostné riziko.

Samozrejmosťou je aj použitie kalibrovaných podložiek z kvalitnej švédskej ocele.

Na stiahnutie

PDF icon fixturlaser_evo_sk.pdf PDF icon kalibrovane_podlozky_sk.pdf PDF icon prehlad_funkcii_pristrojov_fixturlaser_sk.pdf PDF icon revizna_sprava_suosenie_stroja.pdf
2