Vertikálne vnorné čerpadlá typu cantilever TPC, TPC-M, TPC-B

Vertikálne vnorné čerpadlá typu cantilever TPC, TPC-M, TPC-B

Vertikálne vnorné čerpadlá typu cantilever TPC s možnosťou suchého chodu sa používajú na manipuláciu s kyselinami, zásadami, chemicky kontaminovanými médiami s alebo bez zaťaženia tuhými látkami alebo ak existuje riziko dlhodobého chodu nasucho. Medzi typické aplikácie patria zariadenia na elektrolytické pokovovanie, odparovacie a regeneračné jednotky, systémy na čistenie spalín v zariadeniach na spaľovanie odpadu, ako aj čistenie priemyselných odpadových vôd.

 

Tieto chemické čerpadlá sú dostupné v PP, PE-UHMW a PVDF.

Technical informations

TPC

Objem čerpadla: do 250 m³/h

Celková diferenciálna výška: do 65 m

Prevádzková teplota: 0°C až +100°C

Prevádzkový tlak: do 10 barov

Pohon: do 45 kW

Koncentrácia pevných látok: do 5%

Maximálna povolená veľkosť častíc: do 10mm

 

Štandardné vertikálne nastavovacie hĺbky od 1 000 mm a 1 800 mm je sacím potrubím možné predĺžiť na max. 3 400 mm. Nastavovacie hĺbky a pripojovacie rozmery je možné prispôsobiť špecifickým podmienkam inštalácie.


TPC-M

Objem čerpadla: do 200 m³/h

Celková diferenciálna výška: do 60 m

Prevádzková teplota: 0°C až +100°C

Prevádzkový tlak: do 10 barov

Pohon: do 20 kW

Koncentrácia pevných látok: do 5%

Maximálna povolená veľkosť častíc: do 18 mm

 

Štandardné vertikálne nastavovacie hĺbky od 1 000 mm a 1 800 mm je sacím potrubím možné predĺžiť na max. 3 400 mm. Nastavovacie hĺbky vnornej časti čerpadla a pripojovacie rozmery je možné prispôsobiť špecifickým podmienkam inštalácie.


TPC-B

Objem čerpadla: do 110 m³/h

Celková diferenciálna výška: do 45 m

Prevádzková teplota: 0°C až +100°C

Prevádzkový tlak: do 10 barov

Pohon: do 11 kW

Koncentrácia pevných látok: do 5%

Maximálna povolená veľkosť častíc: do 16 mm

Vnorná časť čerpadla: do 600 mm

For download files you need to login
Prihlásiť sa