REFERENCIA: Rekonštrukcia požiarneho systému

REFERENCIA: Rekonštrukcia požiarneho systému 07.04.2020

Firma IMEX Pumpy s.r.o. realizovala rekonštrukciu požiarneho systému vrátane dodania nových čerpadiel a potrubných trás pre napájanie hydrantov.

Rekonštrukcia požiarneho systému zahŕňala dodanie 2ks nových nerezových čerpadiel a montáž automatickej tlakovej stanice. Inštalácia potrubných rozvodov si vyžadovala prepracovať sanie požiarnych čerpadiel, trasovanie výtlačných trás z existujúceho požiarneho systému a následne pripojenie nového automatického tlakového zariadenia. Celá nová potrubná trasa bola realizovaná systémom VICTAULIC v celkovej dĺžke 150m.

 

Súčasťou prác bolo aj vyhotovenie projektovej dokumentácie. Zakreslenie pôvodných trás hydrantovej vody - dokumentácia skutkového stavu a 3D model dispozície nových potrubných trás. Ide o trojpodlažnú budovu s produkciou výrobkov organickej a anorganickej chémie s prítomnosťou nebezpečných látok. Výrobné zariadenia sa nachádzajú vo vnútorných priestoroch objektu. Rozvod je ukončený hydrantmi.

 

 


                        Aplikácia ATS s ovládaním MPC rozvádzača, ochranou plavákom v nádrži a tlakovým  snímačom.

 

 

 

1