REFERENCIA: Modernizácia výroby v potravinárstve

26.10.2020

Naša spoločnosť IMEX Pumpy s.r.o. dostala za úlohu intenzifikovať výrobu v baliarni sušeného ovocia. 

Priemysel:     Potravinárstvo

Zákazník:      Baliareň sušeného ovocia a orechov a výrobca čokoládových praliniek

Aplikácia:      Nanášanie čokolády na sušené ovocie

Zadanie:       Intenzifikácia výroby v baliarni sušeného ovocia

 


Riešenie IMEX pumpy:

Pre lokálneho výrobcu čokoládových praliniek sme navrhli a dodali potravinárske čerpadlo Pomac s vyhrievaným telesom. Imex pumpy realizovalo kompletnú prerábku potrubnej trasy, tepelnú izoláciu potrubia, riadenie cez frekvenčný menič v elektrickej rozvodnej skrinke. Montážna práca zahŕňala aj napojenie čerpadla a ohrevnej vody, pripojenie riadiacej skrinky, odskúšanie funkčnosti a tesnosti a tiež dodanie potrebnej revíznej správy.

Pre správne dávkovanie čokolády sú potrebné vstupné tlakové dáta z potrubia. Tieto údaje nám dáva tlakové čidlo. Následne dáta vyhodnocuje frekvenčný menič v riadiacej skrinke a čerpadlo v požadovanom množstve dávkuje čokoládu z temperovacej nádrže.