REFERENCIA: Dodávka a montáž technológie vodojemov: Vybudovanie areálovej dodávky pitnej a úžitkovej vody

REFERENCIA: Dodávka a montáž technológie vodojemov:              Vybudovanie areálovej dodávky pitnej a úžitkovej vody 14.08.2019

 

Naša spoločnosť IMEX Pumpy s.r.o. realizovala kompletné riešenie dodávky pitnej vody v závodnom areáli.

Návrh riešenia pre koncového zákazníka sa realizoval dodaním, montážou a spustením automatických tlakových staníc. Pre umiestnenie navrhnutej aplikácie bol postavený nový objekt, tak aby inštalácia bola zabezpečená pre spoľahlivú a dlhodobú prevádzku. Spoľahlivé riešenie ponúkli automatické tlakové stanice. ATS boli umiestnené v dvoch vodojemoch. Vodojem 1 je tvorený vyrovnávacou nádržou o objeme 2000l, zosilovacou stanicou  s dvomi čerpadlami  a tlakovou nádobou.

IMEX Pumpy s.r.o. navrhlo a zrealizovalo osadenie a montáž samonosnej nádrže s tepelnou izoláciou a atestom pre pitnú vodu. Vyrovnávaciu nádrž sme kompletne oplechovali a zaizolovali, vybavili ohrevom špirálou, nátokom do nádrže a prepadom. Ďalšiu výbavu tvorí zariadenie na meranie hladiny.

V navrhnutom a dodanom kancelárskom kontajneri (Vodojem 2) bola aplikovaná automatická tlaková stanica s tromi čerpadlami. Kontajner je plne izolovaný s odvzdušňovacími otvormi.  Oba vodojemy sú napojené na verejný vodovod.

 

Tlakové stanice si nevyžadujú ďalšiu obsluhu, ich prevádzka je úplne automatická, nevyžadujú náročný servis. Obidva aplikované modely tlakových staníc boli navrhnuté pre konkrétne požiadavky zákazníka, podľa technickej dokumentácie a na základe konzultácii s našou spoločnosťou. Spoločnosť IMEX Pumpy s.r.o. sa podieľala na vybudovaní areálového rozvodu pitnej vody komplexným návrhom a riešením technológie vodojemov, vrátane hygienického zabezpečenia pitnej vody pred vstupom do vodojemu. https://www.instagram.com/p/B08GvJho5hE/