Pan World

Pan World

Odstredivé čerpadlá s magnetickou spojkou.

Firma PAN WORLD je taiwanským nezávislým výrobcom a dodávateľom rozsiahlej rady odstredivých čerpadiel s magnetickou spojkou.
Súčasťou tohto sortimentu sú ako horizontálne odstredivé čerpadlá, tak aj vertikálne niekoľko stupňové čerpadlá, ponorné alebo s „in-line“ pripojením.
Vďaka bezupchávkovému riešeniu a konštrukčnému prevedeniu z vysoko odolných materiálov, sú tieto čerpadlá vhodné pre náročné dopravy chemicky agresívnych a toxických kvapalín.

Technical informations

Voliteľné zmáčané časti z PP, PTFE, PVDF, ryton, 316 nerez oceľ.

Horizontálne odstredivé čerpadlá rady PX, PX-N, PX-F, PX-D, PX-D-N, PX-D-F, PS.

Rada PS-F pre nenáročné nízko-kapacitné aplikácie.

Rady PG, PW, PW-F, PW-C, PW-XJ, PW-SP určené pre kontinuálne priemyslové nasadenia.

Vertikálne rady PM-V, PM-V-F, PM-E, PM-E-F, PW-V pre výtlaky až do 90 m.v.s.

For download files you need to login
Prihlásiť sa