Odstredivé čerpadlo s magnetickou spojkou CM/ECM

Odstredivé čerpadlo s magnetickou spojkou CM/ECM

Tieto čerpadlá sú riešením na čerpanie médií, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie. Ich hermeticky uzavretá konštrukcia z nich robí bezpečné čerpacie riešenie pre problematické chemikálie a rozpúšťadlá., ako aj kyseliny, zásady alebo produkty vysokej hodnoty v prítomnosti alebo v neprítomnosti pevných látok. Medzi typické aplikácie patrí chemický a farmaceutický priemysel. Štandardným stavebným materiálom pre klzné ložisko je karbid kremíka. Tento pokrokový plast sa vyznačuje neprekonateľnou odolnosťou proti korózii a opotrebeniu. Aj  štandardný model ložísk dokáže tolerovať dočasný chod nasucho alebo nedostatok maziva.

 

Dištančný držiak je konštruovaný ako nekovová jednotka s dvojitou stenou. Pozostáva z vonkajšieho plášťa a samostatnej podložky. V zásade to ponúka nasledujúce výhody:

- Žiadne vírivé prúdy, a teda žiadny prenos tepla do čerpaného  média.
- Žiadne energetické straty.
- Držiak je chránený pred mechanickým kontaktom so zostavou vonkajšieho magnetu.
 

Odstredivé čerpadlá sú dostupné v PP, PVDF, PE-UHMW ako aj v PFA odolnom voči korózii pre univerzálnu kompatibilitu s kvapalinami.

Technical informations

CM

Objem čerpadla: do 180 m³/h

Celková diferenciálna výška: do 85 m

Prevádzková teplota: -20°C až +150°C

Prevádzkový tlak: do 16 barov

Pohon: do 30 kW

 

Dostupné v PP, PVDF a PFA, ako aj v PE-UHMW.


 

ECM

Objem čerpadla: do 70 m³/h

Celková diferenciálna výška: do 70 m

Prevádzková teplota: -20°C až +150°C

Prevádzkový tlak: do 16 barov

Pohon: do 7,5 kW

 

Dostupné v PFA a PP.

 

For download files you need to login
Prihlásiť sa