MUNSCH - špecialista na celoplastové čerpadlá

MUNSCH - špecialista na celoplastové čerpadlá 13.05.2020

Nemecký výrobca MUNSCH má dlhoročnú tradíciu ako inovatívny výrobca nekovových čerpadiel pre agresívne a abrazívne prostredie. Spoločnosť IMEX Pumpy s.r.o. nadviazala spoluprácu s výrobcom vysoko kvalitných čerpadiel a stali sme sa exkluzívnym dodávateľom značky MUNSCH na slovenskom trhu.

MUNSCH disponuje širokou ponukou výrobkov pre aplikácie v oceliarskom, chemickom, hutníckom priemysle, ako aj v oblasti ochrany životného prostredia a ponúkajú čerpacie riešenia aj v mnohých ďalších oblastiach. Vyrábané najmodernejšími technológiami výroby, čerpadlá MUNSCH znamenajú prevádzkovú spoľahlivosť, robustnosť, maximálnu energetickú účinnosť, vynikajúcu hydrauliku, ľahkú údržbu, nízke náklady na životný cyklus a ľahkú montáž a demontáž.


Produktový rad: nekovové čerpadlá

 

  • HORIZONTÁLNE ČERPADLÁ                                                              

Odstredivé čerpadlá sú vhodné pre aplikácie v chemickom priemysle, farmaceutickom, v metalurgii a sú dostupné v PP, PE-UHMW a tiež v PVDF. MUNSCH odstredivé čerpadlá Sú ideálne na bezpečné čerpanie chemikálií a rozpúšťadiel.

  • VERTIKÁLNE VNORNÉ ČERPADLÁ

Tieto vertikálne vnorné čerpadlá sú špeciálne navrhnuté na manipuláciu s kyselinami, zásadami alebo chemicky kontaminovanými kvapalinami s tuhými látkami alebo bez nich. Čerpanie priamo z čerpacích staníc, nádrží na čerpadlá, skladovacích nádrží.

 

  • VERTIKÁLNE VNORNÉ ČERPADLÁ TYPU cantilever

Medzi typické aplikácie vertikálnych vnorných čerpadiel typu cantilever TPC s možnosťou suchého chodu patria zariadenia na elektrolytické pokovovanie, odparovacie a regeneračné jednotky, systémy na čistenie spalín v zariadeniach na spaľovanie odpadu, ako aj čistenie priemyselných odpadových vôd.

 

Špeciálne tesnenie MUNSCH REA

Mechanické tesnenie MUNSCH REA, špeciálne vyvinuté pre nekovové čerpadlá sa vyznačuje maximálnou prevádzkovou spoľahlivosťou, dlhou životnosťou a jednoduchou montážou a opravou. Sú mimoriadne odolné voči opotrebeniu a šetrné k údržbe. Hlavným materiálom mechanického tesnenia je karbid kremíka, ktorý má bezkonkurenčnú odolnosť voči korózii a opotrebeniu. K dispozícií je jednoduché tesnenie, dvojité a voliteľné mechanické tesnenie s preplachovaním pružinovej komory.


Všestranné využitie čerpadiel MUNSCH

Celoplastové čerpadlá sú preferovanou možnosťou čerpania v priemysle povrchovej úpravy kovov. Moderná plastová konštrukcia ponúka univerzálnu chemickú odolnosť. Tá sa vyžaduje aj vo farmaceutickom priemysle, pri výrobe chemikálii, v biotechnologickom priemysle. Vertikálne čerpadlá MUNSCH sú riešením pre manipuláciu s chemicky kontaminovanými odpadmi, dostupné aj v prevedení ATEX.

V sektore životného prostredia majú čerpadlá MUNSCH uplatnenie od malých čističiek komunálnych odpadových vôd, cez systémy na čistenie v lakovniach až po priemyselné systémy na čistenie spalín v elektrárňach.

Vďaka svojej robustnej konštrukcii a vysokej prevádzkovej spoľahlivosti majú nekovové čerpadlá Munsch využitie nielen v konvenčných aplikáciách napr. na spracovanie rúd (priemysel spracovania nerastov), ale aj v moderných procesoch extrakcie rozpúšťadiel alebo pri čerpaní vysokých objemov kvapaliny až do 3000 m³/h s výtlakom do 65m.

Značka MUNSCH sa vyznačuje všestrannosťou aplikácií, spoľahlivosťou, kvalitným prevedením a individuálnym prístupom. IMEX pumpy ponúka čerpadlá tohto nemeckého výrobcu vo svojom portfóliu čerpadiel a samozrejme zabezpečuje montáž, oživenie a servis.