KV 3, KV6, KV 10

KV 3, KV6, KV 10

Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlo vhodné pre malé až stredne veľké vodné systémy. Vhodné pre tlakové jednotky, zásobovanie kotlov, cirkuláciu teplej vody, odvádzanie kondenzátu a chladiacej vody, protipožiarne a umývacie systémy, zásobovanie pitnou vodou a plnenie tlakových nádob, postrekovačov a zavlažovacích systémov.

Technical informations

Rozsah prietoku od 1,8 až 13,5 m3/h do výtlačnej výšky 139 metrov.

For download files you need to login
Prihlásiť sa