Jessberger 316Ti - SS (nerez)

Jessberger 316Ti - SS (nerez)

Trúbky poskytujú špeciálnu bezpečnosť pre dopravu alebo prečerpávanie horľavých kvapalín rôznych tried nebezpečnosti (až do teplotnej triedy 4) v Ex-zóne 0 a pri čerpadní nízkoviskózneho neutrálneho alebo mierne agresívneho média v Ex-zóne 1 a 2.

Média: Acetón, alkohol, amoniak, benzín, horľavé rozpúšťadlá, lúh, nitrocelulózové laky, perchlóretylén, kyselina fosforečná, kyselina sírová (do 7,5 % a nad 90 %), trichlóretylén, toluén.

Technical informations

Hnací hriadeľ: Nerezová oceľ 316Ti

Teplota média: max 90 °C (s rotorom z PTFE),

                           max. 120 °C (s rotorom vyrobeným z nerezového bloku)

For download files you need to login
Prihlásiť sa
Kategória: Čerpadlá Brand: Jessberger
1