GemmeCotti HTP (lamelové)

GemmeCotti HTP (lamelové)

Model HTP je kovová verzia čerpadla s rotačnými lopatkami a s magnetickou spojkou vyrobené z nerezovej ocele AISI 316 alebo na vyžiadanie hastelloy prípadne titán. Sú vhodné pre nižšie prietoky ale zároveň vyžadujúce vyšší prevádzkový tlak. 
Sú k dispozícii aj vo verzi Atex ako model EM-P

Typické aplikácie:
▪ Nebezpečné kvapaliny
▪ Toxické, škodlivé a karcinogénne kvapaliny
▪ Uhľovodíky, pyrofory a iné horľavé látky
▪ Oleje na prenos tepla
▪ Chladivá a kryogénne látky
▪ Rádioaktívne kvapaliny

Technical informations

Prietok  2000 l/hod
Max. tlak 13 bar (systémový 25 bar)
Teplota média -40°/+250°C
Max. viskozita 2000 cPs

For download files you need to login
Prihlásiť sa