GemmeCotti HTA (turbínkové)

GemmeCotti HTA (turbínkové)

Čerpadlá s regeneračnou turbínou radu HTA sú vyrobené z AISI 316 alebo na požiadanie aj z iných kovových materiálov (Hastelloy alebo Titán) a sú vhodné pre nebezpečné a horľavé kvapaliny. Vďaka inovatívnemu systému pohonu modelu čerpadiel HTA znižujú riziko strát, nákladov na údržbu a odoláva kavitácii. K prenosu pohybu dochádza prostredníctvom magnetickej spojky bez použitia mechanickej upchávky. Čerpaná kvapalina musí byť čistá a bez pevných látok v suspenzii.

Typické aplikácie:
▪ Vysoko korozívne kvapaliny
▪ Toxické, škodlivé a karcinogénne kvapaliny
▪ Uhľovodíky, pyrofory a iné horľavé látky
▪ Oleje na prenos tepla
▪ Chladivá a kryogénne látky
▪ Rádioaktívne kvapaliny

Technical informations

Prietok 0,2 až 7 m3/hod
Max. výtlačná výška 80 m
Teplota média -40°/+160°C
For download files you need to login
Prihlásiť sa