EVOPLUS / EVOPLUS SAN

EVOPLUS / EVOPLUS SAN

EVOPLUS / EVOPLUS SAN (SAN-hygienická/pitná voda) elektronické obehové čerpadlá pre obytné a komerčné budovy.

Čerpadlo má synchrónny motor s permanentnými magnetmi, riadený kmitočtovým meničom. Elektronický systém obehového čerpadla monitoruje všetky zmeny hydraulických parametrov vykurovacieho systému a automaticky týmto zmenám prispôsobuje výkon čerpadla tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť vykurovacieho systému pri minimálnych energetických nárokoch na dopravu vykurovacieho média. 

Všetky veľkosti z tejto rady majú príruby a je tiež možné ich dodať vo verzii TWIN (jedna príruba a dve čerpadlá, viď. katalóg na stiahnutie)

Médium: čisté bez mechanických nečistôt a minerálnych olejov, neviskózne, chemicky neutrálne, napr. voda s max. obsahom glykolu 30% (verzia SAN - čistá voda)

Použitie: vykurovanie, chladenie

Technical informations

Produkt je v súlade s EU normami: EN 61800-3, EN60335-1, EN60335-2-51

For download files you need to login
Prihlásiť sa
1