27. ročník súťaže MLADÝ HASIČ 2019

27. ročník súťaže MLADÝ HASIČ 2019 20.05.2019

IMEX Pumpy s.r.o. každoročne podporuje súťaž Mladý hasič, organizovanú Základnou školou Vilka Šuleka v Šulekove. Ani tento rok nebol výnimka. 

Každoročne sa súťaže zúčastňuje 20 - 25 družstiev, žiaci súťažia v 4 - členných družstvách. 

Cieľom tohto podujatia je motivácia mládeže pre ušľachtilú činnosť pri záchrane ľudského života a príprava na budúce povolanie.