Prihlásiť sa

VODAREN EGG EASY 1 GARDEN 800/EASY

EASYPRESS je najmodernejšie elektronické automatické zariadenie pre ovládanie odstredivých čerpadiel - pre použitie v domácich vodárňach, obzvlášť vhodné pre zavlažovanie (ako zavlažovací automat), pre chaty, pre rozvody vody v záhrade, na dvore a pod.

 

EASYPRESS zapína a vypína čerpadlo, ku ktorému je pripojené a tým nahrádza tradičný mechanický tlakový spínač a nádrž, taktiež chráni čerpadlo pred nevhodnými pracovnými podmienkami: chod na sucho alebo časté zapínanie a vypínanie čerpadla (napr. z dôvodu nevhodného prevádzkovania čerpadla alebo nesprávnej inštalácie, v dôsledku strát a i). Umožňuje automatický reštart čerpadla (v naprogramovaných intervaloch - takže po poruche sa automaticky neskôr snaží uviesť čerpadlo do normálneho chodu: napríklad ak vypol pre nedostatok vody, neskôr po obnovení dostatku vody zapne automaticky čerpadlo), ručný reštart možno vykonať kedykoľvek.

 

EASYPRESS zapína čerpadlo pri zapínacom tlaku (z výroby nastavený na 2,2 bar, alt. 0,8 bar alebo 1,5 bar). Potom kontroluje prietok vody a vypína čerpadlo až pri nulovom prietoku alebo pri poklese prietoku pod 1 až 2 lit/min. - (čo je dôležité pre eliminovanie problémov s častým zapínaním čerpadla pri malých únikoch vody, kvapkaní ventilov a pod., taktiež umožňuje malý odber vody z vodárne (systému) bez neustáleho zapínania a vypínania čerpadla, čo sa deje pri klasických mechanických spínačoch a u niektorých starých typoch elektronických automatoch) - je to výhodné napr. pri polievaní hadicou s malým prietokom vody - šetrí sa čerpadlo a znižuje spotreba elektrickej energie.

 

Automaty (všeobecne) nie je vhodné používať k iným typom čerpadiel ako sú samonasávacie odstredivé (nie vretenové, lopatkové, periférne...). Samozrejme čerpadlo musí mať dostatočný výtlak H max pre správne fungovanie zariadenia (minimálne o 1 bar vyšší výtlak použitého čerpadla ako je nastavená zapínacia hodnota EASYPRESS.

 

Pozor - hlavne u lacnejších neznačkových čerpadiel hodnota parametrov čerpadla uvedená na štítku nezodpovedá skutočným parametrom. Značkové čerpadlo od európskeho výrobcu zistíte tak, že si kliknete vo vyhľadávači na internete a ľahko zistíte, či názov čerpadla je len komerčný názov (obvykle anglický, nemecký, taliansky.....) od neznámeho (ázijského) výrobcu alebo ide skutočne o výrobok kvalitného výrobcu čerpadiel, ktorý vyrába aj iné čerpadlá ...

Technické informácie

 Čerpaná kvapalina:

  čistá voda bez prímesí piesku a nečistôt

 Použitie:

  v domácich vodárňach, zavlažovanie

 Typ:

  Easypress I, Easypress II

 Start-up zapínací tlak:

  2,2 bar / na objednávku 0,8 alebo 1,5 bar/

 Vypínací prietok:

  1-2 litre/min.

 Q max:

  200 /min.

 Pracovný tlak:

  10 bar

  Max. teplota kvapaliny:

  65 °C

  Max. teplota prostredia:

  40 °C

  Krytie:

  IP 65

  Napätie:

  230 V

  Max. prúd:

  10A Easypress I  16A  Easypress II

  Pripojovací závit:

  1"

  Hmotnosť:

  1350 g

 

TECHNICKÉ PARAMETRE čerpadla SETTE:

Max. výtlak: 40 m

Max. prietok: 50 l/min. 

Napájanie: 230 V

Max. sanie: 8 m 

Pripojenie: 1" 

Pre stiahnutie súborov je potrebné sa prihlásiť
Prihlásiť sa
Kategória: Značka: