Prihlásiť sa

Kalové čerpadlo s rezačom

Použitie:

- na čerpanie znečistenej vody z nádrží, zberných šácht, atď.

- na čerpanie kanalizačnej vody vo vodárenských zariadeniach a v priemysle

- na čerpanie odpadovej vody zo žúmp v domácnostiach, v bytovkách a v menších ubytovacích zariadeniach

- na čerpanie premiešaného, vyhnívaného a surového kalu

Technické informácie

Teplota vody do 35 °C

Hustota tekutiny max. 1100 kg/m3

Hĺbka ponorenia max. 5 m

Napätie 1 x 230 V, max. kolísanie napätia ± 5 %

Trvalá prevádzka len pri úplne ponorenom čerpadle

Čerpaná kvapalina bez obsahu tvrdých abrazívnych častíc (kamene, hrbozrnný piesok, atď.)

Bez dlhovláknitých materiálov, z umelých vlákien, z gumy (utierky, pančušky, plienky a pod.)

Pre stiahnutie súborov je potrebné sa prihlásiť
Prihlásiť sa
Kategória: Čerpadlá kalové Značka:
1